وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

تقویم نمایشگاهی

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 12:02

KOREA METAL WEEK 2017

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:58

Seoul International Tool Exhibition 2017

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:54

Korea Machinery Fair 2017

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:48

HOTEL SHOW 2017

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:39

2017 Cafe & bakery fair

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:29

Korea Automotive Industry Exhibition

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 11:22

K-BEAUTY EXPO 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

یکشنبه, 09 آذر 779 ساعت 12:07

Smart Factory + Automation World 2022 (SF+AW 2022)

  Smart Factory + Automation World 2022 (SF+AW 2022)
  2022-04-06 ~ 2022-04-08
Exhibits Profile
 
  
Emigration Consulting Agencies
- Investment(E-2/EB-5 Visa), Investment in Europe, Skilled, Non-skilled, Employed, Business, 
Retirement, etc.
 
 
 
صفحه10 از10