وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

درباره ما

ماموریت و اهداف

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

برگزاری یازدهمین جلسه هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران کره (IKCC) در سال 1394 و پس از احساس نیاز به لزوم گسترش هدفمند و ساختار یافته تجارت ایران با کشور کره جنوبی، با هدف تشویق توسعه سرمایه گذاری و تجارت بین دو کشور و با درنظر گرفتن توان بخش خصوصی در این مهم، بعنوان رکن اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تجارت با کره جنوبی تاسیس شد.

 

اهداف تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی:

  • شناسایی و معرفی ظرفیتها و فرصتهای تجاری و صنعتی دو کشور
  • کمک به توسعه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی
  • کمک به رفع موانع تجاری برای بازرگانان دو کشور
  • ایجاد یک شبکه تجاری مطمئن از فعالین خوشنام و اعتبار سنجی طرفهای تجاری
  • ایجاد بستر مناسب جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری برای طرفین تجاری
  • شناخت و آموزش نیازهای فرهنگی با دستیابی به گفتمان تجاری مشترک
  • مشاوره بازرگانی و حقوقی به طرفین مبادلات تجاری

اساسنامه

متن اساسنامه اعضاء هیات مدیره

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 18:14