وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

خدمات مسافرتی

اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در راستای اهداف خود در توسعۀ صنعت گردشگری و همچنین تسهیل اعزام و پذیرش هیئت های تجاری بر مبنای برنامه سالیانه خود با همکاری آژانس های معتبر جهت نمایشگاه های کره اقدام خواهد نمود.
بدیهی است هرگونه پذیرش یا اعزام هیئت از طریق سایت اتاق ایران، کانال تلگرام و سایت اتاق اطلاع رسانی خواهد شد.

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 18:22