وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

تقویم نمایشگاهی

شنبه, 08 بهمن 1401 ساعت 11:12

کره جنوبی- ایمنی سازه در برابر آتش

عنوان رویداد
کره جنوبی- ایمنی سازه در برابر آتش
Event
BUILDING FIRE SAFETY KOREA 2023
موضوع
نمایشگاه ایمنی سازه در برابر آتش کره 2023
محل برگزاری
KINTEX
شنبه, 08 بهمن 1401 ساعت 11:10

نمایشگاه مصالح ساخت و ساز

عنوان رویداد
کره جنوبی- مصالح ساخت و ساز
Event
The 62nd MBC Construction EXPO
موضوع
62 امین نمایشگاه مصالح ساخت و ساز
محل برگزاری
SETEC
برگزارکنندگان
DONG-A FAIRS
 
یکشنبه, 24 مهر 1401 ساعت 14:30

FINE DUST & AIR INDUSTRY FAIR (AIR FAIR)

Name Exhibition FINE DUST & AIR INDUSTRY FAIR (AIR FAIR)
Date 2022-12-15 ~ 2022-12-17
یکشنبه, 24 مهر 1401 ساعت 14:22

Smart & Green Energy Maritime Korea (SGEM KOREA)

Name Exhibition Smart & Green Energy Maritime Korea (SGEM KOREA)
Date 2022-12-05 ~ 2022-12-07
یکشنبه, 24 مهر 1401 ساعت 14:09

Digital Transformation Expo 2022 (DT Expo)

Name Exhibition Digital Transformation Expo 2022 (DT Expo)
Date 2022-11-24 ~ 2022-11-27
یکشنبه, 24 مهر 1401 ساعت 13:59

Daegu Machinery Expo 2022 (Daegu Machinery Expo 2022)

Name Exhibition Daegu Machinery Expo 2022 (Daegu Machinery Expo 2022)
Date 2022-11-15 ~ 2022-11-18
یکشنبه, 20 شهریور 1401 ساعت 15:14

2022 Smart Retail Week (SMART RETAIL)

2022 Smart Retail Week (SMART RETAIL)

یکشنبه, 20 شهریور 1401 ساعت 14:35

نمایشگاه صنایع الکترونیک

Exhibition name Korea Electronics Show (KES)
Date 2022-10-04 ~ 2022-10-07
سه شنبه, 11 مرداد 1401 ساعت 11:54

کره جنوبی-نمایشگاه صنعت داروسازی 2022

عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه صنعت داروسازی 2022
Event
CPhl Korea 2002
موضوع
نمایشگاه صنعت داروسازی کره 2022
محل برگزاری
COEX
برگزارکنندگان
InformaMarkets
سه شنبه, 11 مرداد 1401 ساعت 11:54

کره جنوبی-نمایشگاه بیمارستان

عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه بیمارستان
Event
K-Hospital Fair
موضوع
نمایشگاه بیمارستان کره
محل برگزاری
COEX
برگزارکنندگان
Korean Hospital Association
صفحه3 از10