وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

تقویم نمایشگاهی

شنبه, 08 بهمن 1401 ساعت 11:49

کره جنوبی- اتوماسیون کارخانه

عنوان رویداد
کره جنوبی- اتوماسیون کارخانه
Event
Smart Factory Automation World (SFAW)
موضوع
نمایشگاه تجاری اتوماسیون کارخانه
محل برگزاری
COEX
عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه بین المللی آموزش و شغل
Event
International Education & Career Korea 2023
موضوع
نمایشگاه بین المللی آموزش و شغل
محل برگزاری
COEX
برگزارکنندگان
Korea Trade Fairs LTD
عنوان رویداد
کره جنوبی-مهاجرت و سرمایه گذاری 2023
Event
The 42nd Korea Immigration & Investment Fair 2023
موضوع
نمایشگاه مهاجرت و سرمایه گذاری 2023
محل برگزاری
COEX
عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه بین المللی ماهی کره 2023
Event
KOFISH 2023
موضوع
نمایشگاه بین المللی ماهی کره 2023
محل برگزاری
KINTEX
برگزارکنندگان
Korea Fishing Association
شنبه, 08 بهمن 1401 ساعت 11:39

کره جنوبی- منسوجات و پوشاک دگو

عنوان رویداد
کره جنوبی- منسوجات و پوشاک دگو
Event
PREVIEW IN DAEGU (PID)
موضوع
نمایشگاه منسوجات و پوشاک دگو
محل برگزاری
EXCO
برگزارکنندگان
Daegu metroplitan city, Gyeonsangbuk-do
عنوان رویداد
کره جنوبی- صنعت غذا و آشپزخانه کره 2023
Event
2023 Korea Food Kitchen Fair
موضوع
صنعت غذا و آشپزخانه کره 2023
محل برگزاری
KINTEX
برگزارکنندگان
Hangangmesse
عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه طراحی زندگی سئول 2023
Event
Seoul Living Design Fair 2023 (SLDF 2023)
موضوع
نمایشگاه طراحی زندگی سئول 2023
محل برگزاری
COEX
برگزارکنندگان
Designhouse Inc. (COEX, MBN)
عنوان رویداد
کره جنوبی-نمایشگاه طراحی زندگی سئول 2023
Event
Seoul Living Design Fair 2023 (SLDF 2023)
موضوع
نمایشگاه طراحی زندگی سئول 2023
محل برگزاری
COEX
عنوان رویداد
کره جنوبی- صنعت ورزش و اوقات فراغت سئول
Event
Seoul Int'l Sports & Leisure Industry Show (SPOEX)
موضوع
صنعت ورزش و اوقات فراغت سئول
محل برگزاری
COEX
برگزارکنندگان
KSPO (KITA)
شنبه, 08 بهمن 1401 ساعت 11:18

کره جنوبی- سازه های پیش ساخته

عنوان رویداد
کره جنوبی- سازه های پیش ساخته
Event
MODULAR PRE-CON KOREA
موضوع
سازه های پیش ساخته کره
محل برگزاری
KINTEX
صفحه2 از10