وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اعضاء هیات مدیره


رئیس هیات مدیره
حسین تنهایی

نایب رئیس اول
حمید علوی

نایب رئیس دوم
محمدرضا ظهير امامى

عضو هیات مدیره
على كاويانى

عضو هیات مدیره
حامد كاظمى

عضو هیات مدیره
سعید جهاندیده

عضو هیات مدیره و خزانه دار
کیا کیانی

دبیر کل
پویا فیروزی
چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 18:18