وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آموزش

به منظور شناخت و آموزش نیاز های فرهنگی و آشنایی فعالین اقتصادی با دانش روز مدیریتی این اتاق نسبت به برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی با سرفصل های زیر اقدام می نماید:

  • مدیریت
  • بازرگانی
  • حقوقی
  • IT
  • تجربه های موفق شرکتهای چند ملیتی

برنامه ها و رویدادهای آموزشی از طریق وبسایت اطلاعرسانی خواهد شد.

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 18:24