وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

کمیسیون های تخصصی

در اجرای ماده 6 اساس نامه و متناسب با مأموریت و اهداف تعیین شده کمیسیون های تخصصی ذیل برای اتاق در نظر گرفته شده است:

  • کمیسیون انرژی وپتروشیمی (رییس کمیسیون: آقای کیا کیانی)
  • کمیسیون صنعت و معدن و انتقال تکنولوژی (رییس کمیسیون: آقای محمدرضا ظهیر امامی)
  • کمیسون حمل و نقل گمرکی (رییس کمیسیون: آقای سعید جهاندیده)
  • کمیسیون گردشگری و آموزش (رییس کمیسیون: آقای حامد کاظمی)
  • کمیسیون صادرات و توسعه تجارت (رییس کمیسیون: آقای حسین تنهایی وآقای حمید علوی)
چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 18:23