وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

تقویم نمایشگاهی

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 15:42

KOREA SMART MOBILITY FAIR 2018(KOBIL 20018)

Date2018.03.16 ~ 2018.03.18

OrganizersNEMO FAIRS, BICYCLE LIFE, KEMAVenueExhibition Hall 3A ,

Exhibition Hall 3B

Admission fee

Time10:00~17:00

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 15:39

Automotive Testing Expo 2018

Date2018.03.13 ~ 2018.03.15

OrganizersUKIP Media & Events

VenueExhibition Hall 10

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 15:37

15th Korea Golf Fair 2018

Date2018.03.08 ~ 2018.03.11

OrganizersSBS PlusVenueExhibition Hall 2 , Exhibition Hall 3

Admission fee

Time10:00~18:00

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 15:34

AUTOMOTIVE WEIGHT REDUCTION TECHNOLOGY FAIR

Date2018.02.07 ~ 2018.02.09

OrganizersVenueExhibition Hall 7B

Admission fee

Time10:00~17:00

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 15:32

The 27th Mom&Baby Expo

Date2018.02.01 ~ 2018.02.04

OrganizersYuarim Co., Ltd.

VenueExhibition Hall 4 , Exhibition Hall 5

Admission fee

Time10:00~18:00

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 15:08

SPOEX 2018

Seoul International Sports & Leisure Exhibition. Sports Goods, Fashion, Fitness, Leisure and Outdoor

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 15:06

KIMES 2018

Korean International Medical & Hospital Equipment Show

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 15:03

EDUCATEC KOREA 2018

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 13:53

2018 Korea Golf Industry Show

Date2018.01.24 ~ 2018.01.26

Organizerskorea golf business association

VenueExhibition Hall 7

Admission fee

Time09:00~18:00

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 13:50

2018 EDUCATION FAIR

Date2018.01.11 ~ 2018.01.12

OrganizersVenueExhibition Hall 3

Time10:00~17:00

صفحه8 از10