وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

نخستین سمینار فرصتهای اقتصادی ایران و کره برگزار شد

اولین سمینار فرصتهای تجاری ایران و کره جنوبی با موضوع بررسی نحوه همکاری دو کشور با توجه به شرایط جدید توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی و همکاری سفارت کره جنوبی روز سه شنبه 6 آذر 1397 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور سفیر کره جنوبی، مقامات کترا، مقامات وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری، وزارت امور خارجه و اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، برگزار شد.

چهارشنبه, 07 آذر 1397 ساعت 14:58