وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

دومین ورک شاپ مدیریت استراتژیک در بحران

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

شنبه, 05 بهمن 1398 ساعت 09:29