وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی

امور بین‌الملل اتاق ایران آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی را منتشر کرد.

امور بین‌الملل اتاق ایران به‌منظور ایجاد وحدت رویه، ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، قانونی و کمک به توسعه و ارتقای سطح فعالیت، بهبود عملکرد و تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی، آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر اتاق‌های مشترک را جهت استفاده اعضا و علاقه‌مندان، منتشر کرد.

اختصارات و تعاریف اتاق یا کمیته مشترک، نحوه تأسیس و تشکیل آن‌ها، همچنین قوانین نظارت اتاق ایران بر برگزاری مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) ازجمله موضوعات بندهای این آیین‌نامه است.

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 12:09