وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

شرکت‌های بیمارستان‌ساز ایران صاحب انجمن شدند

مدیران شرکت های خصوصی بیمارستان ساز ایران، 20 دی‌ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند تا انجمن تخصصی خود را تشکیل دهند.

مدیران شرکت های خصوصی بیمارستان ساز ایران، 20 دی‌ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند تا انجمن تخصصی خود را تشکیل دهند.

در انتخابات هیات موسس این انجمن که با حضور 31 نمایندگان شرکت و با نظارت معاونت تشکل های اتاق ایران برگزار شد، محمدنبی گوهرکانی به عنوان رئیس هیأت مدیره، اسداله احمدی، به سمت نایب رئیس و محمدعلی تخم پاش به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند.

اعتلای سطح علمی و فنی و حرفه ای اعضا از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و نهادهای علمی و حرفه ای داخل یا خارج از کشور و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای به عنوان بخشی از اهداف این انجمن اعلام شده است. این انجمن همچنین می کوشد تا با ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی به ارتقای دانش فنی، بیمارستان های کشور کمک کند.

پایگاه خبری اتاق ایران

دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 13:41