وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

حجم روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی در سال 2021و دوماه اول سال 2022

حجم روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی در سال 2021و دوماه اول سال 2022

برمبنای آمار منتشره از طرف موسسه تجارت بین الملل کره جنوبی  ( kita)

حجم روابط تجاری دو کشور  در سال 2021 بالغ بر159. 183   میلیون د لار می باشد که از این رقم 5.690 صادرات ایران به کره و 177.469 میلیون دلار صادرات کره جنوبی به ایران می باشد .این رقم در دو ماه اول سال 2022 با افزایش 71 درصدی  صادرات کره جنوبی به کشورمان به 31.533 میلیون دلار و نیز واردات کره از کشورمان نیز در دو ماه امسال با افزایش 189.9 درصدی به رقم 3.727 میلیون دلار رسیده است . اگر این روند تا پایان سال 2022 ادامه یابد می توان امیدوار بود که حجم مراودات اقتصادی دو کشور آرام آرام بهبود خواهد یافت 

چهارشنبه, 24 فروردين 1401 ساعت 12:53