وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

قوانین مبارزه با فساد در کره جنوبی

 هر کارمند دولت و یا موسسات عمومی که به نوعی از بودجه دولتی  حقوق دریافت می کنند به عنوان کارمند دولت محسوب میشود بنابر این هر مقامی در طول یک سال هدیه ای نقدی و یا غیر نقدی بالغ بر  یک میلیون ون ( برابر با تقربیا 950  دلار و مجموعا سه میلون ون کره (00 28 دلار)از شخصی حقوقی و یا حقیقی در مقابل خدماتی که ارائه می دهد دریافت کنند این دریافت رشوه تلقی می شود و به 3 سال حبس و یا 30 برابر مبلغ اعلان شده یعنی 30 میلیون ون برابر با 28هزار دلار جریمه محکوم خواهد شد. 
2-  کارکنان دولت اگر چه حق دریافت هدیه و یا قبول دعوت از طرف کسانی که وظایف اداری خود را در قبال آنان انجام داده اند ندارند اما اگر در شرایطی قرار گرفتند وارباب رجوع  قصد داشت از آنان قدردانی کند با اجازه مسئول ما فوق خود  فقط می تواند هدیه ای را که ارزش آن کمتر از 50 دلارمی باشد  دریافت کنند . (این مبلغ در کره جنوبی بسیار ناچیز است ) هم چنیین در صورت دعوت مهمانی وعده غذایی نباید بیش از 30 دلار باشد. کارمند باید پیشنهاد دعوت و نیز نام رستوران خود را به سازمان مربوطه اعلام نمایید و بعد از دریافت مجوزهای لازم دران شرکت نمایید. 
( توضیح در کره جنوبی دعوت به مهمانی و نیز دادن هدایا  مرسوم می باشد ) 
3-  معلمان اساتید دبیران و کسانی که به نوعی در سیستم  آموزشی فعالیت  دارند حق قبول پیشنهاد دعوت  نوشیدن حتی یک فنجان قهوه با دانش آموزان و دانشجویان و نیزشرکت در مهمانی دانشجویان را ندارند.
-  بر مبنای قانون ضد فساد کیم یون ران کارمندان دولت حق پذیرفتن دعوت برای شرکت در بازی04 گلف از طرف بخش خصوصی را نداشته و بر مبنای همین قانون همچنین حق عضویت در کلوپ های گلف خاص نیز برای کارمندان مجاز نمی باشد و در صورت قبول دعوت برای شرکت در بازی گلف آنها جریمه می‌شوند. 
( بازی گلف سرگرمی مرسوم بخش خصوصی در کره جنوبی است وبسیاری از معاملات تجاری و قول قرار ها در طول برگزاری این بازی که معمولا چند  ساعت میباشد صورت می گیرد)
5-  کارمندان و کارکنان دولت موظف هستند در مقابل درخواست و دستور غیرقانونی ایستادگی کرده  و آن را اجرا نکنند در صورتی که اصرار بر انجام یک اقدام غیر قانونی  ادامه یابد . کارمند دولت باید مراتب را به مراکز بازرسی گزارش دهد 
6-  در قوانین جدید ضد فساد ارائه دهندگان و پیشنهاد دهندگان اقدامات غیرقانونی نیز مجازات خواهند شد این بدان معناست که اگر کسی از بخش خصوصی به یکی از مقامات دولتی پیشنهاد پرداخت پول بدهد حتما شخص پیشنهاد دهند ه و شرکت مربوطه مورد جریمه و مجازات کیفری قرار خواهد گرفت .
7-  اگر کارکنان دولت و مدیران دولتی متوجه شوند که به همسرانشان هدایا غیر متعارف داده شده است  مدیر مربوطه باید نوع هدیه و  ارزش آن را به سازمان خودشان گزارش دهد و در صورت عدم گزارش مدیر مربوطه جریمه و احتمالا با مجازات های  روبه رو خواهد شد.yosmoon@
چهارشنبه, 15 آذر 1402 ساعت 11:32