وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

Agricultech 

exhibition jan 2020

tehran's 7 th specialized exhibition of agricultural inputs

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

هفدهم الی بیستم دی ماه 1398

 

یکشنبه, 08 دی 1398 ساعت 14:36