وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

دومین ورک شاپ (مدیریت استراتژیک در بحران)

دومین ورک شاپ

مدیریت استراتژیک در بحران

strategic management in crisis

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق مشترک ایران و کره جنوبی برگزار می کند.

25 دی ماه 1398

ساعت: 19-13

مدرس: دکتر حامد کاظمی

همراه با اعطای گواهینامه

عناوین

  • انواع استراتژی
  • GpS در استراتژی
  • الگوی SMARTER
  • تحلیل SWOT
  • کاربرد PESTEL در استراتژی
  • عوامل موثر در اجرای استراتژی
  • استراتژی انجام کار
  • استراتژی بقا در چرخه عمر شرکت ها
  • استراتژی مقابله با خستگی تصمیم
  • اعمال استراتژی در حالت سریع

ثبت نام:86072675-021

آدرس:طالقانی، نبش موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 03 دی 1398 ساعت 15:03