وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 27/09/98 در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور اعضای واجد شرایط و مورد تائید اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران برگزارشد

در این جلسه تبادل نظر و پیشنهادات بین هیئت رئیسه و اعضا انجام شد

سپس بر اساس دستورات مربوطه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

الف : گزارش عملکرد سال 97 و 98 اتاق توسط دبیراتاق ارائه و تصویب شد

ب: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و جناب آقای مهدی پیش بین با اکثریت آرا به سمت بازرس اصلی و جناب آقای صفاری به عنوان  بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند

پ: گزارش های مالی توسط بازرس قرائت و با اکثریت آرا به تصویب رسید

ت: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط تعیین شد

ث: مباغ ورودیه اتاق 5,000,000 ريال به  تصویب مجمع رسید

ج : حق عضویت سالیانه اتاق برای شرکت های کوچک و متوسطه مبلغ 15,000,000ريال و شرکت های بزرگ 50,000,000ريال به تصویب مجمع رسید.

جلسه در ساعت 16:33 با ذکر صلوات پایان یافت

شنبه, 30 آذر 1398 ساعت 13:02