وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

ورک شاپ مدیریت استراتژیک در بحران

ورک شاپ مدیریت استراتژیک در بحران

عناوین

انواع استراتژی

بخش بندی استراتژی

نحوه تدوین استراتژی

عوامل موثر در استراتژی

واکنش های درون سازمانی

استراتژی مقابله با خستگی تصمیم

استراتژی در بحران

چگونگی اجرای استراتژی عملی

دستورالعمل استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی انجام کار

استراتژی بقای سازمان

استراتژی های جدید

3 مهر 1398-ساعت 14-19

ویژه مدیران عامل و ارشد.

مدرس دکتر حامد کاظمی

ظرفیت محدود

جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی با شماره 02186072675 تماس حاصل فرمایید.

متقاضیان فرم pdf ثبت نام را دانلود وپس از کامل کردن به فکس اتاق به شماره 66747783 ارسال کنید.

چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 15:05