وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

أخذ مجوز صادرات آبزیان ایران از وزارت دریایی و شیلات کره جنوبی

به اطلاع اعضای محترم اتاق و فعالان اقتصادی میرساند با پیگیری های مستمر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

و مساعدت و همکاری مدیر کل محترم دفتر بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، وزارت شیلات کره جنوبی واردات انواع آبزیان از کشورمان اعم از آبزیان پرورشی و دریایی و انواع ماهی، میگو و سایر سخت پوستان را از تاریخ ۲۴مرداد ۹۸ مجاز اعلام نموده است.

شنبه, 09 شهریور 1398 ساعت 10:10