وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

k-safety expo 2019

قابل توجه مدیرعامل/مدیر بازرگانی

بدینوسیله کترا،بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی از صاحبان صنایع و بازرگانان جهت بازدید از نمایشگاه و ملاقات تجاری نمایشگاه خودرو سبزدعوت به عمل می آورد.

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 ساعت 10:39