وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 14/12/97 در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور اعضای واجد شرایط و مورد تائید اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران برگزارشد.

در این جلسه تبادل نظر و پیشنهادات بین هیئت رئیسه و اعضا انجام شد.

سپس بر اساس دستورات مربوطه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف : گزارش عملکرد سال 96 و 97 اتاق توسط دبیراتاق ارائه و تصویب شد.

ب: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و جناب آقای مهدی پیش بین با اکثریت آرا به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم گودرزی به عنوان  بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ج: گزارش های مالی توسط بازرس قرائت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

د: اساسنامه 20/4/ 1397  مصوب شورای عالی نظارت اتاق به تصویب رسید.

بدینوسیله بعد از اجرایی شدن این اساسنامه مدت تصدی هیئت مدیره به سه سال افزایش یافت.

جلسه در ساعت 17:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

چهارشنبه, 15 اسفند 1397 ساعت 13:39