وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اطلاعیه در خصوص تامین ارز وون

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با سلام؛

احتراماً پیرو جلسه اتاق مشترک ایران و کره جنوبی با بانک مرکزی در خصوص تامین ارز وون نامه اتاق ایران به تشکل های وابسته تقدیم حضور میشود.

یکشنبه, 05 اسفند 1397 ساعت 13:16