وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آدرس جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

اعضای محترم، کلیه مخاطبان، مراجعان و همراهان اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

با سلام و احترام،

به استحضار میرساند آدرس دفتر دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی تغیر یافته است.

لذا خواهشمند است هرگونه مدارک، نامه، بسته پستی و یا مراجعه زین پس از طریق آدرس ذیل صورت گیرد.

آدرس: زیر پل حافظ، جنب وزارت بهداشت، کوچه اشهری، انتهای کوچه پلاک 9 و11، طبقه دوم.

کد پستی: 1134845564

دوشنبه, 24 دی 1397 ساعت 14:46