وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

لیست کاندیدهای هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی
احتراماً پیروجلسه کمیته ماده 27 لیست کاندید های تایید شده توسط حقوقی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به شرح ذیل می باشد

 

لیست کاندید های هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی

1 - حسین تنهایی

2- اصغر صفاری

3- فرشاد مهران پور

4- پویا فیروزی

5- حمیدرضا قربانی سینی

6- حمید علوی

7=- مهرداد عالی پور هریسی

8- کیاکانی

9- محمد مهدی مباشر

سه شنبه, 28 فروردين 1403 ساعت 03:06