وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه

 

عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی
با سلام؛
احتراماً، به استحضار میرساند پیرو آگهی روزنامه اطلاعات به شماره 28634 صفحه 16 مورخ 28/12/ 1402 مجامع عمومی عادی سالیانه این اتاق در روز دوشنبه مورخ 03/02/1403 رأس ساعت 14:00 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، سالن طبقه 1 ساختمان جدید برگزار خواهد شد .
لذا از کلیه اعضای محترم دارای حق رای و معتبر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی و یا نماینده قانونی آنها (وفق اساسنامه و تائید حقوقی اتاق ایران ) دعوت به عمل می آورد در"مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی " شرکت نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی :
1- ارائه و تصویب عملکرد هيات مديره در سال 1399
2- ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس سال 1399
دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی :
1- ارائه و تصویب عملکرد هيات مديره در سال 1400
2- ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس سال 1400
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی :
1- ارائه و تصویب عملکرد هيات مديره در سال 1401
2- ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس سال 1401
3- بررسی و تصویب بودجه سالانه و تصویب آن
4- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و تصویب آن
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
6- انتخاب اعضای هیات مدیره ( اصلی و علل بدل)
7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل،
8- سایر موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

 

دوشنبه, 28 اسفند 1402 ساعت 12:10