وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

شماره ثبت اتاق43233   و شماره ی شناسه ملی اتاق 14007197797

 
به اطلاع اعضای محترم می رساند مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده ی این اتاق 
ساعت 14:00  یکشنبه 25/04/1402 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت ) شماره 175 طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.
بدین وسلیه از کلیه اعضا برای شرکت در این جلسات دعوت به عمل می آید.

دستورات جلسه :

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1400 و تصویب آن

- استماع گزارش صورت های مالی منتهی به 31/06/1400 و گزارش بازرس و تصویب آن  

دستورات جلسه :

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1401 و تصویب آن

- استماع گزارش صورت های مالی منتهی به 31/06/1401 و گزارش بازرس و تصویب آن

- بررسی و تصویب بودجه سال 1402

- تعیین ورودی و حق عضویت سالانه اعضا

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

-انتخابات هیئت مدیره (اصلی وعلی البدل )

-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

قابل ذکر است متقاضیان نامزدی هیئت مدیره باید حداقل تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع، (پیرواساسنامه) اصل درخو.است رسمی خود را مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک تحویل نمایند.
                             هیت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

پنج شنبه, 01 تیر 1402 ساعت 12:42