وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

به اطلاع اعضای محترم می رساند جلسه مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده ی این اتاق ساعت 15:00 دوشنبه مورخ 29/03/1402 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت ) شماره 175- طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد. بدین وسلیه از کلیه اعضا واجد شرایط  برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

دستورات جلسه :

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1401 و تصویب آن

- استماع گزارش صورت های مالی منتهی به 31/06/1401 و گزارش بازرس و تصویب آن

- بررسی و تصویب بودجه سال 1402

- تعیین ورودی و حق عضویت سالانه اعضا

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

-انتخابات هیئت مدیره (اصلی وعلی البدل )

-انتخاب بازرس (اصلی و علی البدل )

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

لازم به ذکر است آن دسته از اعضا که شرایط نامزدی در هیات مدیره را وفق اساسنامه مصوب ( موجود بر روی سایت ) دارند حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری تاریخ مجمع  اصل درخواست رسمی خود را مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک تحویل نمایند.

سه شنبه, 09 خرداد 1402 ساعت 17:20