وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی می رساند جلسه مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده  این اتاق ساعت 14:00 دوشنبه مورخ 29/03/1402 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت ) شماره 175 طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد. بدین وسلیه از کلیه اعضا برای شرکت در این جلسات دعوت به عمل می آید.

دستورات جلسه :

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1400 و تصویب آن

- استماع گزارش صورت های مالی منتهی به 31/06/1400 و گزارش بازرس و تصویب آن

سه شنبه, 09 خرداد 1402 ساعت 16:36