وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

دومین ورک شاپ گروهی مدیریت استراتژیک در بحران توسط اتاق بازرگانی ایران و کره و اتاق بازرگانی ایران، چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

Agricultech 

exhibition jan 2020

tehran's 7 th specialized exhibition of agricultural inputs

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

هفدهم الی بیستم دی ماه 1398

 

دومین ورک شاپ

مدیریت استراتژیک در بحران

strategic management in crisis

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق مشترک ایران و کره جنوبی برگزار می کند.

25 دی ماه 1398

ساعت: 19-13

مدرس: دکتر حامد کاظمی

همراه با اعطای گواهینامه

عناوین

  • انواع استراتژی
  • GpS در استراتژی
  • الگوی SMARTER
  • تحلیل SWOT
  • کاربرد PESTEL در استراتژی
  • عوامل موثر در اجرای استراتژی
  • استراتژی انجام کار
  • استراتژی بقا در چرخه عمر شرکت ها
  • استراتژی مقابله با خستگی تصمیم
  • اعمال استراتژی در حالت سریع

ثبت نام:86072675-021

آدرس:طالقانی، نبش موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 27/09/98 در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور اعضای واجد شرایط و مورد تائید اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران برگزارشد

تاریخ 26 لغایت 29 آذر ماه

محل:نمایشگاه های بین المللی استان فارس

با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

جهت اطلاعات تکمیلی و یا حضور در این نمایشگاه با اتاق شیراز تماس حاصل فرمایید.

 

گزارش دبیر خانه از تاریخ ۹۷/۷/۱ الی ۹۸/۷/۱

روزنامه دنیای اقتصاد

صفحه 15

پنجشنبه 7آذر ماه 1398

سال هفدهم شماره 4763

اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

به شماره ثبت 43233 و شناسه ملی 14007197797

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران  وکره جنوبی و یا نماینده قانونی آنها دعوت به عمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) این اتاق که در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 رأس ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، سالن شمالی طبقه 1 ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- ارائه گزارش هیأت مدیره

2- ارائه گزارش سال مالی

3- ارائه گزارش بازرس

4- انتخاب بازرس

5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

6- سایر موارد در صلاحیت مجمع

اولین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک و مجموعه دوره های آموزشی مدیریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی توسط جناب آقای دکترحامد کاظمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی و ریئس کمیسیون گردشگری و آموزش روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 با حضور جمعی از مدیران ارشد و برجسته صنایع در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 15:05

ورک شاپ مدیریت استراتژیک در بحران

ورک شاپ مدیریت استراتژیک در بحران

عناوین

انواع استراتژی

بخش بندی استراتژی

نحوه تدوین استراتژی

عوامل موثر در استراتژی

واکنش های درون سازمانی

استراتژی مقابله با خستگی تصمیم

استراتژی در بحران

چگونگی اجرای استراتژی عملی

دستورالعمل استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی انجام کار

استراتژی بقای سازمان

استراتژی های جدید

3 مهر 1398-ساعت 14-19

ویژه مدیران عامل و ارشد.

مدرس دکتر حامد کاظمی

ظرفیت محدود

جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی با شماره 02186072675 تماس حاصل فرمایید.

متقاضیان فرم pdf ثبت نام را دانلود وپس از کامل کردن به فکس اتاق به شماره 66747783 ارسال کنید.

به اطلاع اعضای محترم اتاق و فعالان اقتصادی میرساند با پیگیری های مستمر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

صفحه11 از18