وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اطلاع رسانی پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

 انجمن ملی صنعت پخش ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های اتاق
بازرگانی، در نظر دارد پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران را با حضور مسئولین،
فعالان این صنعت و اساتید و کارشناسان در جهت گسترش تعاملات بین بخش دولتی و خصوصی از
تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار نماید.
نظر به این که یکی از اهداف این رویداد، توسعه بازارهای هدف به ویژه کشورهای همسایه و
همجوار و نیز کشورهای دارای مراودات تجاری با کشورمان و نیز توجه به مزیت های قابل توجه حوزه
صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی کشورمان در زمینه صادرات می باشد، فضایی در نمایشگاه مذکور جهت
تشکیل پاویون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اختصاص یافته است
یکشنبه, 27 فروردين 1402 ساعت 11:35