وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 11:29

The 51st MBC Construction Fair

Date:2019.08.22 ~ 2019.08.25

Organizers:donga Fairs

Venue: Exhibition Hall 1 , Exhibition Hall 2 , Exhibition Hall 3 , Exhibition Hall 4 , Exhibition Hall 5A

Time:10:00~18:00

اطلاعات تکميلي

  • تاریخ: پنج شنبه, 31 مرداد 1398