وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 11:21

Korea International Tourism Show 2019

Date: 2019.08.15 ~ 2019.08.18

Organizers: Organizing committee of Korea International Tourism Show

Venue: Exhibition Hall 3

Time: 10:00~18:00

اطلاعات تکميلي

  • تاریخ: پنج شنبه, 24 مرداد 1398