وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

کنسلی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

باسلام ؛

احتراماً به استحضار میرساند با توجه به رعایت مراتب حقوقی برگزاری مجمع، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران وکره جنوبی مورخ 09/09/1400 کنسل و تاریخ جدید متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

سه شنبه, 02 آذر 1400 ساعت 12:22